درباره دکتر محمود راسخی

دکتر محمود راسخی مدرک پزشکی عمومی خود را از دانشگاه تهران اخذ نمود. و طرح پزشکی را در روستای سیب از توابع شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان گذراند. بعد از اتمام طرح و سربازی و طی مدتی بعنوان پزشک عمومی، دوره تخصص جراحی را بمدت 4 سال طی نمود و پس از دوره های متعدد جراحی زیبایی و جراحی لاپاراسکوپی را در مراکز معتبر، در این زمینه ها نیز فعالیت مؤثر را انجام میدهد.

نامبرده، در حال حاضر بعنوان پزشک جراح، اعمال جراحی و اعمال تخصصی زیبایی و لاپاراسکوپی  را انجام میدهد
ایشان دارای مقالاتی در زمینه پزشکی است که نشر یافته است.

وی مدتی مدیریت و ریاست یکی از بیمارستان های معتبر را بعهده داشته و در حال حاضر دارای دو کانال پزشکی در زمینه آموزش پزشکی جهت بیماران و همچنین برای پزشکان میباشد.

شماره تماس: 02177689467 – 09126086801

دکتر محمود راسخی-مطب
محمود راسخی-مطب
دکتر راسخی-مطب